AT LEAST I NEED NOT KISS


Authorial Project

Premiere: 22. 2. 2018, Slovene National Theatre Drama Ljubljana, Produced by AGRFT

Direction and Scenography: Dorian Šilec Petek

Dramaturgy: Jaka Smerkolj Simoneti, 
Costume design: Tina Bonča, 
Music: Laren Polič Zdravič
Perormed by: Mario Dragojević, Eva Stražar, Urban Kuntarič, Lea Cok
Urša Kavčič, Dominik Vodopivec, Matej Zemlič, Živa Selan/Anuša Kodelja